A közösségi életünket megpróbáljuk azon minta után formálni, amelyet az első keresztény közösségben láttunk:

“kitartóan résztvettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban” (Ap.Csel 3:42).

Istentiszteleteinken központi szerepe van a Biblia tanításának és Isten énekkel, zenével történõ imádatának. A Bibliai tanításokban megprobáljuk Isten teljes igazságát szóni, ezért a tanítási modszerünk fő elve a versről versre való, egyszerű, tiszta tanítás. Istentiszteleti zenéink modern hangszerelésűek. Énekeinkkel megprobáljunk mind a közös, mind az egyéni bensõséges imádságot elősegíteni.

A megtérõket saját kérésükre kereszteljük meg. Rendszeresen veszünk úrvacsorát, és más gyülekezetekből hozzánk látogató testvéreinket is Urunk asztalához hívjuk. Adakozásra való felszólítás nincs. Az istentiszteletek után van idõ a beszélgetésre, ahol megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat, gondjainkat és örömeinket. Hét közben közösségi imaórát tartunk, ahol lehetőség van a közös imádságra.

Egyházunk felépítése egyszerû, bejegyzett tagság nincsen. A gyülekezet önálló, amelyett a megválasztott presbitérium vezet. Törekszünk a nyitottságra és az együtmüködésre minden olyan keresztény egyházzal, szervezetel, csoportal vagy személyel, amely a bibliai elvek alapján Isten anyaszentegyházának része.

Nem tartjuk magunkat más egyháznál különbnek vagy jobbnak, hisszük, hogy Isten anyaszentegyházában a biblia által lefektetett korlátok között helye van a sokszínűségnek és az üdvösség alapjait nem érintő kérdésekben való különbségeknek.

Minden gyülekezeti alkalmunk és programunk nyitott, az érdeklõdõket szeretettel várjuk!